Duurste boek op de Boekenbeurs op de kleinste stand « Mens & Cultuur Uitgevers

Duurste boek op de Boekenbeurs op de kleinste stand

Mens & Cultuur Uitgevers (stand 204) presenteert op de Boekenbeurs een facsimile-heruitgave van een van de bijzonderste renaissance-handschriften uit de Lage Landen: het

GRIMANI BREVIER

Het Grimani Brevier is misschien wel het allermooiste geïllumineerde Vlaamse handschrift. Het is onbekend in wiens opdracht het vervaardigd is, maar we weten wel in wier bezit het is geweest: Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden aan het begin van de zestiende eeuw.

Omstreeks 1520 kocht kardinaal Domenico Grimani het manuscript voor 500 gouden dukaten. Hij haalde het unieke boekwerk naar de Republiek Venetië, waar het “alleen in bijzondere omstandigheden aan belangrijke personen” getoond mocht worden.

Het handschrift, dat 835 vellen (1670 bladzijden) omvat, is gebonden in purperen fluweel, gedecoreerd met fijn kunstsmeedwerk, waaronder verguld bronzen medaillons met portretten van de doge

Antonio Grimani en de kardinaal Domenico.

Bijzonder aan dit manuscript is de enorme omvang. Bij een formaat van 22,5 bij 30 cm. maakt het geheel een overweldigende indruk. Mede door de unieke artistieke kwaliteit is dit een manuscript dat in geen enkele serieuze collectie mag ontbreken.

Het manuscript bevat maar liefst 120 paginagrote miniaturen en schitterend gedecoreerde kapitalen. Elk van de 1760 bladzijden heeft versieringen meegekregen.

Naast Bijbelse afbeeldingen tonen de miniaturen een indrukwekkende hoeveelheid scènes uit het dagelijks leven van rond 1500. Door het hele werk heen is op sobere en elegante wijze gebruik gemaakt van goud.

Dit unieke meesterwerk van miniatuurkunst uit de Lage Landen is wereldberoemd en tegelijk nauwelijks echt gekend. Om begrijpelijke redenen krijgt men het manuscript slechts onder zeer bijzondere omstandigheden ter inzage. De reproducties die tot nog toe voorhanden zijn doen nauwelijks recht aan de schoonheid van het origineel.

Voor geleerden en liefhebbers was een facsimile-heruitgave die de modernste technieken van reproductie inzet om het origineel te tonen dringend geboden. De Italiaanse uitgeverij Salerno Editrice heeft deze handschoen opgepakt en na jaren van voorbereiding is deze onvergelijkelijke heruitgave nu verkrijgbaar.

De oplage is beperkt tot 750 exemplaren wereldwijd. Elk exemplaar is met de hand genummerd en daarmee uniek. Een uitvoerige commentaarband, geschreven door de grote autoriteit op dit gebied prof. Eberhard Koenig, belicht de historische en kunsthistorische achtergronden van dit zeer bijzondere handschrift.

*   *   *

Mens & Cultuur Uitgevers vertegenwoordigt Uitgeverij Van Wijnen uit Nederland, gespecialiseerd in o.a. de uitgave en/of de verspreiding van edities van manuscripten en die ook dit Breviarum Grimani aanbiedt (ISBN 9789051944310, 2009, 1470 blz., gebonden, 1, Salerno Editrice Rome).

Voor de verkoopprijs van tweeëntwintigduizend euro (€22.000,00) kunnen wij een zeer aantrekkelijke betalingsregeling aanbieden.

Voor serieuze gegadigden is een fraaie documentatiemap met enkele vellen uit het Brevier beschikbaar.

*   *   *

Mens & Cultuur Uitgevers, gestart in 1989 als Stichting Mens en Kultuur en sinds 2003 onder haar nieuwe naam, is een kleine onafhankelijke uitgeverij die focust op erfgoed, geschiedenis , samenleving, filosofie, spiritualiteit, natuur en kunst.

Tot de actueel bekendste titels behoren het Compendium van Rituele Planten in Europa, Bieren en brouwerijen van België, het in 11 talen verkrijgbare Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad en De donkere zijde van het boeddhisme.

Sinds juli 2011 vertegenwoordigt de uitgeverij in België ook volgende fondsen uit Nederland:

A3 Boeken, geeft boeken en kaartspellen uit over oude wijsheden, nieuwe inzichten en leven met de natuur.  Het accent ligt dus op spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, cultuurhistorie,  (natuur)religies (o.a. sjamanisme). Bijvoorbeeld De Groene Man en de Groene Vrouw van Joke en Ko Lankester,  Maya wijsheid voor je levenspad van Elvira van Rijn en Seidr, het Noordse pad van Linda Wormhoudt.

Uitgeverij Van Wijnen, uitgever van o.a. Duizend jaar weer en wind in de Lage Landen (5 dln.) van de bekende klimaathistoricus Jan Buisman en van het werk van cultuurhistoricus Jonathan Israel, waaronder het recentste Revolutie van het denken. Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie.

Wind Publishers, is zelfstandig uitgever en vertegenwoordiger/importeur/distributeur van boeken op het gebied van geschiedenis, kunst (o.a. Ottomaanse- en Byzantijnse ) en sterrenkunde. Binnenkort verschijnt er de door Heritage Editions verzorgde facsimile-uitgave Le Vedute di Roma. A journey through the Eternal City van Francesco Piranesi, waarvan een van  ‘s werelds grootste verzamelingen originele gravures en etsen berust in de bibliotheek van UGent.

Meer info: www.mens-en-cultuur-uitgevers.be

CONTACT: Mens & Cultuur Uitgevers n.v. / Arnold Eloy

Maaltebruggestraat 288, B-9000 Gent  / T. 09 245 37 43 – Fax 09 245 37 44

E-mail: info@mens-en-cultuur.com / www.mens-en-cultuur-uitgevers.be

« Bekijk meer nieuws