Richtlijnen kopij « Mens & Cultuur Uitgevers

Richtlijnen kopij

Manuscripten

Mens & Cultuur Uitgevers verwelkomt manuscripten die beantwoorden aan de opties van het Fonds: geschiedenis – erfgoed – maatschappij – filosofie – spiritualiteit – natuur – kunst.
Meer details leest u in onze rubriek Visie.
Voor een aantal genres kunt u dus niet bij ons terecht: pure fictie (romans, sciencefiction, detectives), poëzie, kinder- en jeugdboeken.
Wat betreft biografieën: enkel historische en goed onderbouwde biografieën (incl. memoires, dagboeken, brieven, reisverslagen) komen in aanmerking. Geen egodocumenten in de zin van psychologische persoonlijke gebeurtenissen en levenservaringen of bekeringsverslagen.

Stuur uw vraag tot publicatie bij voorkeur per e-mail naar info@mens-en-cultuur.com
Laat uw vraag vergezeld worden van volgende informatie:
– gegevens over uzelf inclusief volledig postadres, telefoon en e-mail;
– (werk)titel , inhoud en inleiding (of een introductietekst met motivatie en doelpubliek);
– twee à drie hoofdstukken, inclusief bijhorende voetnoten en/of bibliografie (indien van toepassing).

De uitgeverij geeft u binnen de maand bericht:
– hetzij om te melden dat uw kopij niet in aanmerking komt voor publicatie,
– hetzij om te melden dat het haar interesseert kennis te nemen van de volledige kopij.
Bij deze tweede optie verwachten we uw kopij zowel digitaal (Word-bestand) als per post.
Bij de digitale zending de illustraties (indien mogelijk) in een aparte file.
Deze vraag tot volledige kennisname is nog geen garantie voor effectieve publicatie.
De uitgeverij bespreekt met u hoeveel tijd ze nodig acht om uw kopij grondig te evalueren alvorens een beslissing te nemen.
Per post toegestuurde manuscripten worden enkel teruggestuurd bij uitdrukkelijke vraag.