Het Grimani Brevier « Mens & Cultuur Uitgevers

Het Grimani Brevier

Mens & Cultuur Uitgevers (stand 204) presenteerde op de Boekenbeurs een facsimile-heruitgave van een van de bijzonderste renaissancehandschriften uit de Lage Landen: het Grimani Brevier of Breviarium Grimani. (Zie foto’s verder op deze pagina)

Dit unieke meesterwerk van miniatuurkunst uit de Lage Landen is wereldberoemd en tegelijk nauwelijks echt gekend.

Om begrijpelijke redenen krijgt men het manuscript slechts onder zeer bijzondere omstandigheden ter inzage. De reproducties die tot nog toe voorhanden zijn doen nauwelijks recht aan de schoonheid van het origineel. Voor geleerden en liefhebbers was een facsimile-heruitgave die de modernste technieken van reproductie inzet om het origineel te tonen dringend geboden. De Italiaanse uitgeverij Salerno Editrice heeft deze handschoen opgepakt en na jaren van voorbereiding is deze onvergelijkelijke heruitgave nu verkrijgbaar.
De oplage is beperkt tot 750 exemplaren wereldwijd. Elk exemplaar is met de hand genummerd en daarmee uniek.
Een uitvoerige commentaarband, geschreven door de grote autoriteit op dit gebied prof. Eberhard Koenig, belicht de historische en kunsthistorische achtergronden van dit zeer bijzondere handschrift.

Mens & Cultuur Uitgevers vertegenwoordigt Uitgeverij Van Wijnen uit Nederland, gespecialiseerd in o.a. de uitgave en/of de verspreiding van edities van manuscripten en die ook dit Breviarum Grimani aanbiedt (ISBN 9789051944310, Salerno Editrice Rome).
Voor de verkoopprijs van tweeëntwintigduizend euro (€22.000,00) kan een zeer aantrekkelijke betalingsregeling worden aangeboden.
Voor serieuze gegadigden is een fraaie documentatiemap met enkele vellen uit het Brevier beschikbaar.

CONTACT:
Mens & Cultuur Uitgevers n.v. / Arnold Eloy
Maaltebruggestraat 288, B-9000 Gent / T. 09 245 37 43 – Fax 09 245 37 44
E-mail: info@mens-en-cultuur.com / www.mens-en-cultuur-uitgevers.be

Het Grimani Brevier is misschien wel het allermooiste geïllumineerde Vlaamse handschrift. Het is onbekend in wiens opdracht het vervaardigd is, maar we weten wel in wier bezit het is geweest: Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden aan het begin van de zestiende eeuw. Omstreeks 1520 kocht kardinaal Domenico Grimani het manuscript voor 500 gouden dukaten. Hij haalde het unieke boekwerk naar de Republiek Venetië, waar het “alleen in bijzondere omstandigheden aan belangrijke personen” getoond mocht worden en nu wordt bewaard in de Biblioteca Marciana.

Het handschrift, dat 835 vellen (1670 bladzijden) omvat en daarmee het omvangrijkste getijdenboek ooit, is gebonden in purperen fluweel, gedecoreerd met fijn kunstsmeedwerk, waaronder verguld bronzen medaillons met o.a. een portret van kardinaal Domenico Grimani. Bij een formaat van 22,5 bij 30 cm. maakt het geheel een overweldigende indruk.
Mede door de unieke artistieke kwaliteit is dit een manuscript dat in geen enkele serieuze collectie mag ontbreken. Het manuscript bevat maar liefst 120 paginagrote miniaturen en schitterend gedecoreerde kapitalen. Elk van de 1760 bladzijden heeft versieringen meegekregen. Naast Bijbelse afbeeldingen tonen de miniaturen een indrukwekkende hoeveelheid scènes uit het dagelijks leven van rond 1500. Door het hele werk heen is op sobere en elegante wijze gebruik gemaakt van goud.

Meer over het Breviarium Grimani leest u in kunst-lezingen.nl en grimani.nl.

Beeldmateriaal:

Presentatie Breviarium Grimani aan de Italiaanse president Giorgio Napolitano op 18 juli 2011. De facsimile replica van het Breviarium Grimani. Medaille met de beeltenis van kardinaal Domenico Grimani. Miniaturen in het Breviarium Grimani.
Uitgever Arnold Eloy presenteert het Breviarium Grimani aan Minister van Cultuur Joke Schauvliege. (Foto: ©pieterdp.be) Uitgever Arnold Eloy presenteert het Breviarium Grimani aan Minister van Cultuur Joke Schauvliege. (Foto: ©pieterdp.be) Minister van Cultuur Joke Schauvliege aandachtig kijkend in het Breviarium Grimani op de openingsavond van de Antwerpse Boekenbeurs. (Foto: ©pieterdp.be) Minister van Cultuur Joke Schauvliege aandachtig kijkend in het Breviarium Grimani op de openingsavond van de Antwerpse Boekenbeurs. (Foto: ©pieterdp.be)
Prins Filip en prinses Mathilde samen met hun kinderen en met Geert Joris, directeur van Boek.be, bij het Grimani Brevier op woensdag 9 november 2011. (Foto: ©boek.be) Prins Filip en prinses Mathilde samen met hun kinderen en met Geert Joris, directeur van Boek.be, bij het Grimani Brevier op woensdag 9 november 2011. (Foto: ©boek.be) Prins Filip en prinses Mathilde samen met hun kinderen en met Geert Joris, directeur van Boek.be, bij het Grimani Brevier op woensdag 9 november 2011. (Foto: ©boek.be) Prins Filip en prinses Mathilde samen met hun kinderen en met Geert Joris, directeur van Boek.be, bij het Grimani Brevier op woensdag 9 november 2011. (Foto: ©boek.be)

Terug naar de homepage