Mens en Cultuur Uitgevers

MENS & CULTUUR UITGEVERS n.v.
Maaltebruggestraat 288, 9000 Gent

Tel.: 00 32 (0)9 245 37 43
Fax.: 00 32 (0)9 245 37 44
E-mail: info@mens-en-cultuur.com
Contact: Arnold Eloy – 0496/805.799

Nog tot 25 september mogelijkheid om in te tekenen op:
Compendium van dieren als dragers van de cultuur Vroegere brouwerijen in Belgie
De Voorhuid van Christus

In de inleiding wordt de psychologie van list en bedrog toegelicht. Daarin wordt uitgelegd dat veel factoren en processen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van fraude. De hoofdstukken van dit boek zijn voorbeelden van algemeen voorkomende vormen van bedrog: het misleiden van gelovigen (De Voorhuid van Christus), diefstal van identiteit (Anna Anderson), kwakzalverij (John Brinkley), kunstvervalsing (Geert Jan Jansen), financiële fraude (Bernard Madoff), politieke corruptie (Ferdinand Marcos), spiritisme en waarzeggerij (Eusapia Palladino), wetenschapsfraude (Olof Rudbeck). Aan het eind van elk hoofdstuk wordt een verband gelegd met deze vormen van fraude vandaag.

Auteur: Stan Maes
Illustraties: Pauline Ruygrok
ISBN 978-90-77135-45-7
152 pagina’s / Prijs: € 18,00

Lees meer over het boek »
SUGGESTIES VOOR ANDERE BESTELLINGEN zie hieronder :
Compendium van Rituele Planten in Europa » Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur » Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur »
http://www.mens-en-cultuur-uitgevers.be/wp-content/uploads/2015/02/mailing/Boek12.jpg

Voor meer titels zie de website mens-en-cultuur-uitgevers.be

Wenst U de berichten van Mens & Cultuur Uitgevers niet meer te ontvangen, stuur een mail terug a.u.b. met vermelding UNSUBSCRIBE en het juiste uur van ontvangst van onze e-mail.